Վերադարձ

Ապրանքի վերադարձը կատարվում է ՀՀ օրենքի համաձայն։

Վերադարձի համար հաճախորդը պետք է անձամբ ներկայանա խանութ, իր հետ բերելով ապրանքն օրիգինալ, չվնասված փաթեթավորմամբ և ներկայացնի կտորնը։

Առաքման ծախսերն ենթակա չեն վերադարձման։